WYSTAWA –  PO ŚLADACH MIŁOŚCI … OWOCE ,,WIDZENIA’’ – FOTOGRAFIE...

Prof. Andrea Riccardi w biografii św. Jana Pawła II przywołał słowa Papieża, który powiedział kiedyś:
,,Papież musi mieć uniwersalną geografię’’.(…) Ja zawsze żyję w tym wymiarze, przemieszczając się myślą po całym globie. Moja duchowość jest trochę geograficzna’’. Prezentowane na Wystawie fotografie to odpowiedź na słowa Papieża, które ukazują ślady duchowości geograficznej Papieża w perspektywie Tryptyku Rzymskiego, odczytanego jako Księga życia kard. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.  Znamienne jest, że w Tryptyku Rzymskim Papież słowo ,,próg’’ wymienia kilkanaście razy.

Warto przekroczyć próg Regionalnego Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach, aby ,,Spotkać się’’ ze św. Janem Pawłem II – ,,Dziś’’, zarówno w wymiarze  horyzontalnym, jak i wertykalnym, które to wymiary, oddają prezentowane fotografie wykonane w latach 2010-2021 r. w Polsce oraz we Włoszech. Wystawa opowiada o obecności ducha św. Jana Pawła II w czasoprzestrzeni: wczoraj, dziś i jutro z wyeksponowaniem ,,OBECNOŚCI – DZIŚ’’ w miejscach bliskich Papieżowi. ,,Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje’’  mówił św. Jan Paweł II. 

Charakterystyczna była postawa św. Jana Pawła II, też ,,Papieża Spotkań”, który w swej wielkości i miłości do człowieka zawsze pierwszy wychodził człowiekowi na spotkanie. Są zaproszenia w życiu, których nie ignorujemy,  a które zawierają ,,ślad Obecności’’, kiedy niewidzialne, staje się ,,widzialne’’. Napisał św. Jan Paweł II w Tryptyku Rzymskim, że Księga czekała na obraz. Księga życia Papieża, też wydała owoc ,,widzenia’’ zawarty w śladach Jego obecności na prezentowanych fotografiach.

Wystawa zorganizowana została w bliskim duchowo miejscu dla Papieża w Regionalnym Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły położonym na terenie Beskidu Niskiego, w miejscu, w którym kard. Karol Wojtyła spędzał  wielokrotnie urlopy.  Centrum otwarte zostało w 2018 r.  i „opowiada’’ historię pobytów kardynała w Beskidzie Niskim – w kontekście ,,wczoraj’’, ale jest w nim również obecne DZIŚ. Aktualnie  otwarta Wystawa ,,Po śladach miłości…’’, czy organizowane tutaj od 2011 roku Beskidzkie Rajdy śladami dwóch kardynałów Wojtyły i Wyszyńskiego w wersji letniej i zimowej, to wydarzenia, które wpisują się w kontynuację większej historii w wymiarze WCZORAJ – DZIŚ I JUTRO.

***

Miejsce: Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły, Pastwiska, podkarpackie
Termin:  07.08 – 12.09.2021r.

Kontakt:
autorka Wystawy – Urszula Rutecka tel. 509 511 352, email: ularutecka@outlook.com,
Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach – tel: 661 814 442,
https://www.facebook.com/centrumwojtyly