XXI Dzień Papieski – Msza św. pod przewodnictwem bp. Michała...

10 października 2021 r. w całej Polsce obchodzony jest Dzień Papieski. Co roku w jego przebieg w sposób szczególny angażują się stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Odwiedzając parafie w całej Polsce, dają świadectwo Żywego Pomnika Świętego Jana Pawła II. Stypendyści pojawili się również w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie na Mszy Świętej Radiowej, której przewodniczył bp Michał Janocha.

Z Ewangelii tego dnia: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej (Mk 10, 29-30). „Jakże związane są te słowa z tym, którego dziś wspominamy. Gdy patrzymy na niezliczone rzesze zgromadzone wokół Jana Pawła II, widzimy tego, który otrzymał stokrotnie więcej.” Nawiązując do czytanej tego dnia Ewangelii w trakcie homilii biskup przytoczył wiele poematów Cypriana Kamila Norwida oraz zainspirowanego jego twórczością Karola Wojtyły. „24-letni Karol pisze Pieśń o Bogu ukrytym, która w jakiś tajemniczy sposób będzie przypominać refren powracający w jego życiu, słowach, doświadczeniach aż do końca życia”.

(…) Z nurtu tego – to wiedz – że nie ma powrotu.

Objęty tajemniczym pięknem wieczności!

Trwać i trwać. Nie przerywać odlotów

cieniom, tylko trwać

coraz jaśniej i prościej.”

Biskup zwrócił uwagę na twórczość Cypriana Kamila Norwida, bez którego jak mówił nie byłoby Jana Pawła II takiego, jakiego znamy. „To z tego źródła czerpał młody Karol Wojtyła” dodał. „Wszechogarniająca wizja Piękna, które jest dobre i prawdziwe, które ma swoje źródło w wiadomo Kim… Piękno, które ma swoje źródło w Bogu realizuje się w zwykłej codzienności” – komentował fragment „Promethidionu”.  Na koniec kaznodzieja zwrócił uwagę na bogactwo źródła, z którego czerpał Karol Wojtyła. „Poezję taką może pisać tylko ktoś, kto obcuje z Bogiem” – tak bp Michał Janocha podsumował twórczość Jana Pawła II.

Dzień Papieski to czas, w którym stypendyści mają wyjątkową okazję do dawania świadectwa swojej wiary. Wszelkie formy obchodów tego święta są powodem do radości osób nie tylko związanych z Fundacją, co sprawia że tego dnia przypominamy sobie o wielkiej wspólnocie, którą tworzymy w Kościele. Dzień Papieski jest ważny dla młodych stypendystów, którzy w dużej mierze nie pamiętają Papieża Polaka ale również dla pokoleń, które słuchały go na żywo – to właśnie jednoczyło tego wiernych.

Izabela Lengiewicz