XXI Dzień Papieski – Msza św. Święta w Świątyni Opatrzności...

Pontyfikat Jana Pawła II nie może zostać zapomniany – takie słowa wypowiedział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i Przewodniczący Rady Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” podczas Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W homilii  kardynał podkreślił, że nauczanie Jana Pawła II, jego przepowiadanie Słowa Bożego było tak żywe i skuteczne. – Było dla świata jasnym i klarownym punktem odniesienia. Trzeba, żeby to pozostało w nas i dla nas po pontyfikacie Jana Pawła II – zaznaczył.

Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej rozpoczęła się o godzinie 9:00. Eucharystię koncelebrował przewodniczący zarządu Fundacji ks. Dariusz Kowalczyk. W czasie liturgii modlono się w intencji Darczyńców Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Obchody Dnia Papieskiego jak co roku przypominają nam przede wszystkim o świetności pontyfikatu św. Jana Pawła II. Podczas homilii metropolita warszawski zachęcił jednocześnie do spojrzenia w duchu wiary na pontyfikat papieża Franciszka i dostrzeżenie w nim kontynuacji tego, co zostawił Kościołowi Jan Paweł II. Przypomniał, że w Kościele działa Duch Święty i to On go prowadzi.

Hierarcha podczas homilii mówił również o misji Kościoła, o której każdy z nas powinien pamiętać w swoim życiu – Misją Kościoła założonego przez Chrystusa jest zbawienie człowieka i zbawienie świata. Temu zbawieniu chcemy, jako ludzie Kościoła – wszyscy – duchowni i świeccy, każdy w swoim powołaniu i życiu służyć – wskazał kard. Nycz.

– Pamiętamy, że dzieła, których dokonał dla świata, dla Kościoła, dla Europy, dla Europy Środkowo-Wschodniej, dla Polski są dziełami nie do zapomnienia – zwracał uwagę kard. Nycz. Wskazywał na istotę naszej woli, która może doprowadzić do tego, aby owocem Dnia Papieskiego, były dzieła konkretne i wymierne, wśród których wspomniane jest dzieło stypendialne. Metropolita przypominał, że to konkretne dzieło obejmuje kilka tysięcy młodych ludzi już wykształconych i ciągle się kształcących i zachęcał do tego, aby wspomóc je podczas tegorocznych obchodów Dnia Papieskiego.  Kard. Nycz prosił o udział w kweście na ten cel, prowadzonej przez wolontariuszy Fundacji. Prosił również o modlitwę w intencji stypendystów i Darczyńców, dodając że “trzeba, aby ten żywy pomnik trwał i był wspomagany”.

Paulina Muszyńska