Zakończyła się II seria spotkań stypendystów-uczniów

Spotkanie stypendystów diecezji katowickiej i szczecińsko-kamieńskiej 15 kwietnia zakończyło II serię spotkań formacyjnych dla stypendystów-uczniów na temat Eucharystii.

Młodsi stypendyści do grupa 949 uczniów rozproszonych na terenie całej Polski. Podczas spotkań łączą się ze sobą za pomocą platformy ZOOM. Jest to okazja do podtrzymania zawiązanych relacji, wprowadzenia nowych stypendystów do fundacyjnej rodziny, ale przede wszystkim do wytężonej pracy duchowej.

Spotkania stypendystów-uczniów to wbrew pozorom logistycznie duże wydarzenie. Od 15 lutego do 15 kwietnia odbyło się 21 spotkań on-line, po trzy spotkania tygodniowo z wyjątkiem Wielkiego i Białego Tygodnia. Były one prowadzone przez księży pracujących w biurze Fundacji – ks. Dariusza Kowalczyka, ks. Pawła Walkiewicza i ks. Łukasza Nycza. Kapłani byli spierani przez wolontariuszy – 12 sióstr zakonnych i 28 stypendystów-studentów, czyli w sumie 40 osób, które nawet kilkukrotnie uczestniczyły w spotkaniach prowadząc grupy dzielenia. Nie można nie wspomnieć o stypendystach-studentach, którzy zajmowali się techniczną obsługą spotkań, a to kolejne 21 osób.

Spotkanie rozpoczynała konferencja – Dlaczego Eucharystia jest tak ważna w naszym życiu?  Następnie w ramach grup dzielenia stypendyści dzieli się swoim doświadczeniem przeżywania Eucharystii – zarówno tym co im pomaga, jak i przeszkadza. Wczytując się w teksty papieży – św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka – mogli odkryć konkretne wskazówki jak głębiej przeżyć Eucharystię. W wypowiedziach stypendystów przewijała się tęsknota za możliwością częstszego uczestnictwa w Eucharystii, co często jest niemożliwe, gdyż kościoły w miastach i wsiach, z których pochodzą nasi stypendyści mogą zazwyczaj pomieścić zaledwie kilka osób.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w dzieło formacji stypendystów uczniów, a owoce spotkań zawierzamy Bogu. Przed nami tydzień przerwy i od 27 kwietnia ruszamy z kolejną serią spotkań. Szczegóły już wkrótce.

ks. Łukasz Nycz