Rekrutacja do programu stypendialnego Fundacji BNP Paribas Klasa potrwa do...

W związku z sytuacją epidemiczną, Fundacja BNP Paribas podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji do tegorocznej edycji programu stypendialnego Klasa. Młodzież z małych miast i wsi otrzyma na złożenie odpowiednich dokumentów dodatkowe dwa tygodnie. Termin mija 30 kwietnia. 

 

– Chcemy możliwie ograniczyć wpływ pandemii na rekrutację. Bez wątpienia obecna sytuacja skupia uwagę bardzo wielu osób, również młodych, na sprawach najistotniejszych – zdrowiu i rodzinie. Mam nadzieję, że dzięki dłuższej rekrutacji umożliwimy większej liczbie uczniów ubieganie się o stypendia – komentuje Joanna Gajda-Wróblewska, menedżerka ds. projektów społecznych w Fundacji BNP Paribas.

Program stypendialny Klasa organizowany jest już po raz 19. Fundacja BNP Paribas wyłoni 50. tegorocznych ósmoklasistów, którzy otrzymają szansę rozpoczęcia nauki w najlepszych liceach Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Szczecina i Gdyni. Fundacja pokryje koszty ich zakwaterowania i wyżywienia przez cały okres nauki w liceum, zakup podręczników, wycieczki szkolne, kieszonkowe i inne opłaty, ufunduje wakacyjny obóz językowy oraz stypendium na pierwszym roku studiów.

Program kierowany jest do młodzieży ze wsi i mniejszych miejscowości (do 100 tys. mieszkańców), pochodzących z mniej zamożnych rodzin (dochód na osobę nieprzekraczający 1 200 zł.). By ubiegać się o stypendium, uczeń powinien wykazać się średnią powyżej 4,5 lub tytułem laureata bądź finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego, dodatkowymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi, chęcią rozwoju i zaangażowaniem społecznym.

Więcej informacji o Programie stypendialnym Klasa.