Szkolenie ekonomiczne

W dniach 16-18 kwietnia, w ramach realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim projektu pt.: „Program podnoszenia szans edukacyjnych dla studentów – rok akademicki 2020/21” odbyło się szkolenie ekonomiczne na platformie Zoom. Wzięło w nim udział 44 stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, studentów I roku, których programy obejmują zagadnienia związane z ekonomią, finansami czy bankowością.

Na rozpoczęcie szkolenia uczestnicy wysłuchali słów ks. Dariusza Kowalczyka, Przewodniczącego Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który przypomniał o wieloletniej współpracy pomiędzy FDNT a NBP. Wspomniał o setkach stypendystów objętych profesjonalnym wsparciem merytorycznym i finansowym w minionych latach. Podkreślił też, że stypendyści biorący udział w szkoleniu rozpoczynają właśnie fascynującą drogę przygotowującą ich do podejmowania odpowiedzialnych funkcji w przyszłości, jako specjaliści w swoich dziedzinach. Wsparcie Banku Centralnego jest w tym obszarze nie do przecenienia. Przewodniczący Zarządu podziękował NBP za konsekwentne działanie edukacyjne realizowane m.in. w środowisku stypendystów Fundacji oraz wyraził nadzieję na dalszą, owocną współpracę.

Zajęcia poprowadziły ekspertki Narodowego Banku Polskiego, Pani Anna Wojtyniak i Pani Joanna Niedźwiedzińska. Podczas wykładów i interaktywnych zajęć warsztatowych studenci mogli zdobyć, utrwalić i przećwiczyć w praktyce wiedzę dotyczącą m.in. finansów, kredytów, polityki pieniężnej czy funkcji i zadań Narodowego Banku Polskiego. Przeprowadzili np. symulację pokazującą w jaki sposób konkretne decyzje życiowe wpływają na osobiste finanse, a także współtworzyli prezentację i przygotowywali, a następnie rozwiązywali tematyczne krzyżówki.

Na koniec stypendyści wykonali test sprawdzający zdobytą przez nich wiedzę i wypełnili ankietę, a następnie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie. Uczestnicy szkolenia docenili różnorodną formę zajęć i ich praktyczny wymiar.

Monika Gawracz