Zmarł abp Henryk Hoser

Wieczorem, 13 sierpnia 2021 roku, zmarł abp Henryk Hoser. Przez kilka lat był Wiceprzewodniczącym Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Był pierwszym polskim pallotynem podniesionym do godności arcybiskupa.

Przed wstąpieniem do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) ukończył studia na Akademii Medycznej, pracował tam jako asystent. W 1970 roku złożył pierwszą profesję zakonną, a w 1974 przyjął święcenia kapłańskie. Już jako alumn współtworzył istniejącą do dziś Grupę Misyjną. Od 1975 do 1996 roku pracował jako misjonarz w Rwandzie. Przed kilkanaście lat w Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcję Sekretarza Komisji ds. Służby Zdrowia. W czasie nieobecności Nuncjusza Apostolskiego w Rwandzie był Wizytatorem Apostolskim w tym kraju.

W styczniu 2005 roku został mianowany przez papieża Jana Pawła II arcybiskupem i Sekretarzem Pomocniczym Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz Przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych. Święceń biskupich udzielił mu 19 marca 2005 roku kard. Crescenzio Sepe, współkonsekratorami byli abp Stanisław Dziwisz i abp Thaddée Ntihinyurwa. W 2008 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem warszawsko-praskim, a rok później uczestnikiem zgromadzenia specjalnego Synodu dla Afryki. W Konferencji Episkopatu Polski sprawował funkcję Przewodniczącego Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych. W 2018 roku papież Franciszek powierzył mu funkcję wizytatora apostolskiego w Medziugoriu.

Był związany z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Przez kila lat był Wiceprzewodniczącym jej Rady. Swoją posługę na tym stanowisku pełnił w sposób niezwykle zaangażowany i oddany. Nie szczędził czasu, duszpasterskiej rady i życiowej mądrości, gdy udzielał rad w kluczowych dla Fundacji decyzjach. Przez kilka kadencji był przewodniczącym kapituły przyznającej Nagrody TOTUS TUUS w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”. Brał czynny udział w obchodach centralnych Dnia Papieskiego, celebrując Mszę św., głosząc kazania, uczestnicząc w wydarzeniach centralnych.

Dziękujemy za ofiarna pracę, troskę i czas poświęcany sprawom Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz jej stypendystom.

Wieczny odpoczynek racz mu Dać Panie…

Zarząd, stypendyści, darczyńcy, wolontariusze, i przyjaciele Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.