Zmarł o. Maciej Zięba OP

W ostatni dzień roku 2020 zmarł dominikanin o. Maciej Zięba. Miał 66 lat i zmagał się z chorobą nowotworową. Przez wiele lat wspierał działalność Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz niestrudzenie propagował nauczanie św. Jana Pawła II.

Maciej Zięba przyszedł na świat we Wrocławiu w 1954 roku. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Później pracował naukowo w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w tym samym mieście.

W 1981 roku wstąpił do Zakonu Braci Kaznodziejów. Siedem lat później obronił licencjat z teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). W 1986 roku złożył zakonne śluby wieczyste, a rok później przyjął święcenia prezbiteratu. Przez osiem lat był prowincjałem Polskiej Prowincji Dominikanów. Z nominacji Jana Pawła II w 1999 roku został członkiem Synodu Biskupów Europy. Dwa lata później został członkiem Rady Społecznej KEP. W 2003 Jan Paweł II mianował go na konsultora Papieskiej Rady ‘Iustitia et Pax’.

Przez wiele lat był związany z opozycją demokratyczną. Był działaczem, a później wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. Był ekspertem regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Był dziennikarzem „Tygodnika Solidarność” oraz założycielem i redaktorem naczelnym „Solidarności Dolnośląskiej”. Współpracował również z „Gazetą Wyborczą”. Za swoją opozycyjną działalność został wyróżniony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015) oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2019).

W 1995 roku założył Instytut Tertio Millennio w Krakowie, którego celem było i jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła, szczególnie nauczania św. Jana Pawła II.

Kilkukrotnie zasiadał w Radzie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wspierał formację stypendystów Fundacji, m.in. angażując do tego dzieła swoich współbraci dominikanów. Dzięki niemu Instytut Tertio Millennio oraz Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nawiązały trwającą do dziś bliską współpracę. Był propagatorem nauczania św. Jana Pawła II, a w ostatnich latach jego nieustępliwym obrońcą. Umożliwiały mu to rozległa wiedza i osobista znajomość z Papieżem Polakiem.