Q&A ze św. Janem Pawłem II – młodzi pytają papieża

Wraz z początkiem roku kalendarzowego Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” rozpoczęła nowy program formacyjny dla stypendystów-uczniów.

Celem programu formacyjnego „Q&A ze św. Janem Pawłem II – młodzi pytają papieża” jest umożliwienie stypendystom, ale nie tylko im, spotkania z nauczaniem i osobą św. Jana Pawła II, a także ukazanie aktualności jego przesłania, także dla współczesnych młodych ludzi.

Punktem wyjścia w prezentowanych materiałach jest zawsze pytanie, które doprecyzowuje krótki wstęp. Następnie przechodzimy do spotkania z myślą św. Jana Pawła II. W tym miejscu umieszczane są fragmenty tekstów oraz archiwalne nagrania audio lub wideo. W lepszym zrozumieniu treści i odkryciu ich głębi posłużą zaproponowane pytania. Ostatnim elementem jest krótki komentarz – świadectwo, fragment konferencji lub nagrana wypowiedź. Pozwolą one lepiej zrozumieć nauczanie św. Jana Pawła II i podjąć konkretne decyzje w życiu. Na końcu materiałów znajduje się formularz, dzięki któremu stypendyści będą mogli zaproponować swoje pytania.

Kolejne materiały będę publikowane w każdy wtorek począwszy od 5 stycznia. Pomiędzy poszczególnymi pytaniami można przemieszczać się za pomocą menu (w telefonie będzie w lewym górnym rogu, a korzystającym z komputera będzie wyświetlało się na górze strony).

Poniżej publikujemy linki do strony głównej, a także do pierwszego rozważania. Choć materiały przygotowywane są z myślą o stypendystach zapraszamy do korzystania z nich przez wszystkich, którzy chcieliby bliżej poznać myśl św. Jana Pawła II.

Link do strony głównej.

Link do pierwszego spotkania.

ks. Łukasz Nycz