Znamy laureatów Nagrody TOTUS 2016!

8 października, w wigilię Dnia Papieskiego, podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim, po raz kolejny wręczono „katolickie noble”. Prestiżowe nagrody przyznawane są przez Fundację dla uhonorowania osób i instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II.

Nagrodę TOTUS 2016 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

W kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno – wychowawcza” nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II – oparte całkowicie na pracy wolontariuszy Hospicjum działa od 10 lat przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Nagrodzone za wytrwałe zaangażowanie na rzecz osób terminalnie chorych i ich rodzin, inspirowane wezwaniem Jana Pawła II do rozwijania „wyobraźni miłosierdzia”. Hospicjum skupia wokół siebie ludzi dobrej woli, wywodzących się ze środowisk odznaczających się formacją duchową opartą o wartości chrześcijańskie. Są to wolontariusze, którzy są gotowi pełnić posługę wśród ludzi cierpiących – pragnący uczynić godnym ostatni okres życia osób znajdujących się w terminalnym stadium choroby nowotworowej, oraz służyć wsparciem ich rodzinom, także w okresie żałoby.

Nominowane w tej kategorii było Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES.

W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” laureatem został Jan Budziaszek– muzyk, artysta działający od lat w obszarze kultury masowej, muzyki popularnej i jazzowej. Nagrodzony za ewangelizacyjny wymiar podejmowanych działań artystycznych, w szczególności za inicjatywę koncertów „Jednego Serca Jednego Ducha”, odbywających się od 2003 roku. Jan Budziaszek uczestniczył w wielu festiwalach muzycznych: Norymberga, Jazz Jamboree, Bratysława, Berkeley, Reno. Szacuje się, że zagrał ponad 5000 koncertów. Nagrał 30 płyt, jest ponadto autorem wielu godzin muzyki na potrzeby teatru i telewizji. Jest świeckim rekolekcjonistą i autorem książek, w tym m.in.: „Dzienniczek perkusisty”, „Dzienniczek perkusisty – Odkrycie Ameryki”, „Królewska Droga Krzyża”, „Jan Budziaszek i Jacek Zieliński – Wielkich Polaków Modlitwy za ojczyznę”, oraz kilku książek wydanych w postaci kasety, m.in. „Jan Budziaszek zaprasza do różańca”, „Do nieba idzie się”, „Medjugorski różaniec”, „Królewska droga krzyża”. Pomysłodawca koncertu „Jednego Serca, Jednego Ducha”, który odbywa się corocznie wieczorem w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie.

Nominowanym w tej kategorii był Ks. Stefan Wysocki.

W kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” nagrodę otrzymała Siostra Prof. Zofia Zdybicka ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, filozof, pedagog, religioznawca, wieloletnia wykładowczyni akademicka, profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Nagrodzona za dokonania na polu filozofii i zaangażowanie w organizację życia naukowego, szczególnie za świadectwo dawane o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II. Organizowała wiele spotkań naukowych, m.in. Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej w Lublinie nt. „Wolność we współczesnej kulturze” (20-25 VIII 1996), który zgromadził ponad 300 uczonych z 30 krajów. Była gościem i prelegentem wielu międzynarodowych kongresów naukowych na całym świecie. Należy do licznych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, American Bibliographical Institut. Uczestniczyła w pracach Prymasowskiej Rady Społecznej (1986-1990) oraz Komisji Episkopatu Polski ds. Kultury, ds. Nauki Katolickiej.

Nominowanymi w tej kategorii były Fundacja Christiani oraz Stowarzyszenie „Santo Subito”.

W kategorii „TOTUS medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach” wyróżniono redakcję tygodnika „Idziemy” – ukazującego się od 10 lat, wydawanego przez diecezję warszawsko-praską. Nagrodzony za tworzenie nowoczesnego tygodnika opinii, proponującego świat wartości głoszonych przez Jana Pawła II. Tygodnik „Idziemy” ukazuje się od 2006 roku. Nazwa pisma nawiązuje do tytułu książki papieża Jana Pawła II Wstańcie, chodźmy! W założeniu jest tygodnikiem opinii redagowanym przez osoby, którym „bliski jest świat wartości głoszonych przez Jana Pawła II”. Nie ukrywamy, że jest to tygodnik robiony przez ludzi wierzących, dla których świat wartości Jana Pawła II jest nie tylko bliski ale i bardzo cenny. Siłą „Idziemy” jest również cała paleta wspaniałych nazwisk, ponieważ identyfikują się i współpracują z tym tygodnikiem najlepsi dziennikarze w Polsce, począwszy od Doroty Gawryluk i Krzysztofa Ziemca, aż po tych, którzy na stałe pracują w innych dużych mediach.

Nominowanymi w tej kategorii byli: „Żywe słowo do Polaków” Domu Wydawniczego Rafael, twórcy serialu telewizyjnego „Ojciec Mateusz”, miesięcznik „W drodze”.

W tym roku po raz trzeci w historii nagrody kapituła wręczyła także nagrodę „TOTUS specjalny”. Nagrodzonym za wybitne osiągnięcia twórcze został  Ernest Bryll – poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz i krytyk filmowy, także dyplomata. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany – m.in.: Orderem Odrodzenia Polski. W roku 2015 otrzymał wyróżnienie specjalne w kategorii Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. Szef kilku zespołów filmowych, kierownik literacki wielu teatrów, w tym Teatru Telewizji, twórca blisko 40 tomików wierszy.

Wyjątkowo przyznano także nagrodę „TOTUS okolicznościowy 2016” dla Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych.

Galę wręczenia nagród uświetnili swoimi występami artyści: Ana Andrzejewska, Krzysztof Antkowiak, Natalia Szroeder i Krzysztof Majda.

fot. M. Ziółkowski