Zmiana składu Zarządu Fundacji!

We wtorek, 4 października, podczas 374. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski podjęto decyzję o wyborze ks. Dariusza Kowalczyka na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Fundacji. Z funkcji tej ustąpił ks. prał. Jan Drob. Odchodzi od nas wielki człowiek, ale zastąpi go jego wieloletni współpracownik!

W skład nowego Zarządu wchodzą także ks. Paweł Walkiewicz oraz pan Marek Zdrojewski jako Wiceprzewodniczący.

Ksiądz Drob związany był z Fundacją od samego początku jej istnienia. Ukochał to dzieło, którego podopiecznych nazywa swoimi dziećmi. Na przestrzeni lat z pełnym zaangażowaniem kierował Fundacją – był jej duszą, ale i głową. Nikt nie potrafił zadbać o finanse i rozwój „dzieła” tak jak on. Można śmiało stwierdzić, że gdyby nie ksiądz Jan, Fundacja z pewnością nie rozkwitłaby tak w ciągu ostatnich szesnastu lat swojej działalności.

Wraz z księdzem Drobem ze stanowiska Wiceprzewodniczącego Zarządu ustępuje pan Andrzej Cehak.

Ksiądz Dariusz Kowalczyk również towarzyszy Fundacji od momentu jej powstania: początkowo jako koordynator programu stypendialnego diecezji radomskiej, a od 11 lat także jako członek Zarządu. Teraz przyjdzie mu opiekować się „dziełem”.

– Ta opieka to nie tylko pozyskiwanie funduszy na stypendia, co jest oczywiście bardzo ważne, ale też formacja naszych stypendystów. Każdego roku organizujemy dla nich 3 obozy wakacyjne – dla studentów, dla uczniów gimnazjów i szkół średnich oraz dla tych, którzy rozpoczynają studia. Organizujemy spotkania formacyjne dla studentów w 22 miastach. Jest więc sporo wyjazdów, spotkań itp. No i do tego pełna sprawozdawczość i duże imprezy, jak np. doroczna Gala Totusów i oczywiście Dzień Papieski – wylicza ks. Dariusz. Mimo dużej odpowiedzialności, jest gotów podjąć to wyzwanie.

 Z całego serca dziękujemy ustępującemu Zarządowi, natomiast nowemu Przewodniczącemu i jego zastępcom życzymy dużo wytrwałości i światła Ducha Świętego w pełnieniu tej pięknej posługi, jaką jest kierownictwo Fundacją, „żywym pomnikiem” Świętego Jana Pawła II.