Spotkanie studentów w Olsztynie

  Bardzo chciałabym napisać o tym, że na ostatnim spotkaniu Olsztyńskiej Wspólnoty Stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” było spokojnie, refleksyjnie oraz, że wszystkie decyzje, jakie musieliś...

Relacja Ani z wymiany studenckiej

W czerwcu wróciłam z wymiany studenckiej, miałam okazję być studentką węgierskiej uczelni Corvinus – University of Budapest. Celem wyjazdu było przede wszystkim poszerzenie wiedzy z zakresu mojego kierunku studiów – architektury krajobrazu ...

Praktyki dla studentów

Fundacja pomaga stypendystom znaleźć praktyki w najbardziej prestiżowych polskich firmach. W dzisiejszych czasach darmowe praktykowanie stało się bardzo popularne, wręcz na większości uczelni zaliczenie praktyk jest obowiązkowe. Studenci dzięki ...

Spragnieni edukacji

Dziesiątki stypendystów Fundacji uczy się w wielkich miastach z dala od rodzinnego domu, choć są dopiero w wieku gimnazjalnym i licealnym.  Wybrali najlepsze szkoły w kraju, aby móc pełniej rozwijać swoje ...