Dzień Życia Konsekrowanego 2024

Młodych nie można oszukać; przychodzą do was, bo chcą znaleźć to, czego nie widzą gdzie indziej – pisał w Vita consecrata do osób konsekrowanych św. Jan Paweł II. Słowa te uobecniają się podczas obozów, rekolekcji, spotkań formacyjnych dla stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wielu stypendystów nie wyobraża sobie ich bez obecności sióstr zakonnych, braci i ojców.

Skąd bierze się taki fenomen „popularności” wśród stypendystów osób życia konsekrowanego, a zwłaszcza sióstr zakonnych? Wyjaśnił to św. Jan Paweł II w cytowanym dokumencie: Żarliwa miłość do Jezusa Chrystusa jest potężną siłą przyciągającą młodych, których On powołuje w swojej dobroci, aby poszli za Nim i zostali z Nim na zawsze. Nasi współcześni chcą dostrzegać w osobach konsekrowanych radość, której źródłem jest przebywanie z Chrystusem. Dziś w dzień życia konsekrowanego dziękujemy za waszą obecność  – modlitwę, rozmowy, wygłoszone konferencje, przeprowadzone warsztaty, sprawowane sakramenty, a przede wszystkim świadectwo życia.

W dniu waszego święta zapewniamy o naszej modlitwie i płynącej z serce wdzięczności. Życzymy wciąż na nowo odkrywanego daru oblubieńczej miłości Chrystusa, życzliwości tych, którym posługujecie i sił do realizacji zadania, które postawił wam, wobec ludzi młodych, św. Jan Paweł II: Macie do spełnienia ogromne zadanie wobec przyszłości; zwłaszcza młode osoby konsekrowane, dając świadectwo swojej konsekracji, mogą skłonić swoich rówieśników do odnowy życia.