Zjazd koordynatorów diecezjalnych i duszpasterzy akademickich Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Trzeba wciąż poszukiwać nowych bukłaków, czyli form formacji i zaangażowania dla wciąż młodego wina jakim są stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – mówił do uczestników spotkania koordynatorów diecezjalnych i duszpasterzy akademickich Fundacji kard. Kazimierz Nycz.

W dniach 16-17 stycznia 2024 r. w Konstancinie odbyło się spotkanie księży opiekujących się stypendystami-uczniami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w diecezjach oraz duszpasterzy akademickich stypendystów-studentów. Dwudniowy zjazd był okazją do podsumowania działalności Fundacji w 2023 r, czyli obchodów Dnia Papieskiego, realizacji programu stypendialnego oraz formacji, na którą składają się spotkania on-line, rekolekcje, dni skupienia oraz obozy wakacyjne.

Uczestnicy zjazdu wysłuchali także dwóch referatów. Pierwszego dnia obrad dr Karoliny Podlewskiej, absolwentki kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która przedstawiła badania dotyczące rozumienia i przekazywania dziedzictwa św. Jana Pawła II. W kolejnym dniu obrad badaniami na temat religijności stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  podzieliła się dr Paulina Skórnicka, absolwentka katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wspomniane wystąpienia stały się okazją do dyskusji o zadaniach Fundacji i nowych obszarach zaangażowania.

Zjazd zakończyła Eucharystia, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita Warszawski i przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Spotkanie odbyło się w Centrum Animacji Misyjnej prowadzonym przez Księży Pallotynów.

GALERIA ZDJĘĆ [kliknij tutaj]