„Po raz pierwszy, ale nie ostatni”, czyli I zjazd rzeczników...

„Rzecznik prasowy to jedna z najważniejszych, obok szefa, osoba we wspólnocie” – te słowa przyświecały stypendystom Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” podczas spotkania rzeczników prasowych. Trzydniowe warsztaty pomogły zrozumieć wymiar powierzonych im zadań oraz stały się świetną okazją do nawiązania nowych znajomości.

Już podczas Mszy Św. rozpoczynającej zjazd, młodzi usłyszeli o odpowiedzialności spoczywającej na osobach reprezentujących stypendystów w mediach. Mając świadomość powagi swojej roli, ze skupieniem brali udział w zorganizowanych prelekcjach. Szerokie spektrum poruszanych zagadnień sprawiło, że każdy z uczestników znalazł coś dla siebie.

Najbardziej wartościowe były dla mnie m.in. warsztaty z pisania, ponieważ dowiedziałam się jak wygląda prawidłowa struktura artykułu. Najlepsze w tym spotkaniu było to, że uczyliśmy się na innych tekstach, co jest dobrze napisane, a co nigdy nie powinno się w ogóle pojawić – powiedziała Agata o zajęciach z edytorstwa. Stwierdziła również, że zdobytą wiedzę wykorzysta nie tylko pełniąc funkcję rzecznika, ale także na studiach, czy w pracy zawodowej.

Z kolei dla Małgorzaty najistotniejsze były warsztaty fotograficzne – Nauczyłam się nowych funkcji mojego aparatu oraz podstawowych zasad prawidłowej fotografii, które na pewno pomogą mi w uzyskaniu odpowiedniej jakości zdjęćskomentowała.

Równie ważnym punktem programu okazało się spotkanie z przedstawicielami zarządu Fundacji. Młodzi mieli również okazję podzielić się swoimi pomysłami na dalszą promocję wizerunku stypendysty.

Podczas trzydniowego pobytu w Warszawie nie zabrakło także czasu na integrację. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że to właśnie rodzinna atmosfera oraz wzajemnie rozmowy pomogły zrozumieć wiele trudnych zagadnień.

Wymiana doświadczeń z życia wspólnotowego sprawiła, że stypendyści wracali do swoich miast z  głowami pełnymi nowych pomysłów.

Funkcja rzecznika prasowego powstała w odpowiedzi na wzrost roli mediów, jako czynnika opiniotwórczego. Każda wspólnota akademicka wybiera spośród siebie osoby odpowiedzialne za  promowanie Fundacji wśród mieszkańców największych miast Polski oraz dbanie o jej wizerunek. Tegoroczne warsztaty odbyły się po raz pierwszy, jednak jak twierdzą zarówno uczestnicy jak i organizatorzy „na pewno nie po raz ostatni”.