II edycja konkursu akademickiego im. bpa Jana Chrapka

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ogłasza drugą edycję konkursu akademickiego im. bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską obronioną od 1 stycznia 2017 r. do marca 2019 r.

Konkurs kierowany jest do absolwentów szkół wyższych, których prace magisterskie inspirowane są nauczaniem św. Jana Pawła II, a ich tematyka dotyczy szeroko pojętych nauk medioznawczych.

Ideą Nagrody jest promowanie wartościowych prac magisterskich i ich autorów, podejmujących w interesujący i oryginalny sposób tematykę nauczania Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka. Organizator Konkursu, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenia szans edukacyjnych młodzieży oraz upowszechniania nauczania Papieża Jana Pawła II. Nagroda jest uczczeniem pamięci zmarłego tragicznie bpa Jana Chrapka, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który podkreślał konieczność łączenia w mediach profesjonalnego warsztatu z zasadami etyki. Ks. Biskup Jan Chrapek w swoim życiu kierował się zasadą budowania kultury porozumienia i dialogu.

Termin zgłaszania prac upływa 31 marca 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy, skład Kapituły Konkursu i regulamin dostępne są pod adresem: https://dzielo.pl/konkurs-na-prace-magisterska/