III Edycja Biegu Papieskiego w Częstochowie

W tym roku po raz  trzeci odbędzie się Bieg Papieski w Częstochowie. Tegoroczna edycja nosi tytuł: „ Nie lękajcie się – możecie zdobyć swój Everest”. Inspiracją były słowa, które Jan Paweł II wypowiedział do  Wandy Rutkiewicz: „Dobry los sprawił, że nam obojgu tego samego dnia udało się wyjść tak wysoko”.

Wydarzenie ma za zadanie przybliżyć uczestnikom nauczanie św. Jana Pawła II – patrona Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bieg ma trzy wymiary:

  • Sportowy: Każdy uczestnik wybiera swoją drogę, by pokonać najwyższy szczyt świata.
  • Duchowy: Skupienie się na nauczaniu św. Jana Pawła II.
  • Charytatywny: Wsparcie zbiórki na program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” .

Uczestnicy mają do wyboru trzy drogi. Pierwsza z nich to pokonanie jednorazowo 17696 metrów biegiem, pieszo, bądź na rolkach. Jest odległość równa wejściu i zejściu z Mount Everest ( 8848m x 2). Drugą możliwością jest pokonanie w wyznaczonym czasie 8848 schodów w górę, a trzecią pokonaniu 8848 m przewyższenia w górach.  Czas przeznaczony na wykonanie zadania to 13.09-04.10.2021. Ze względu na zmienną sytuację epidemiologiczną po raz drugi bieg ma charakter wirtualny. Każdy zdobywca swojego Everestu przesyła rezultat na adres mailowy: biegnielekajciesie@gmail.com

Rozstrzygnięcie akcji odbędzie się 10 października, podczas obchodów XXI Dnia Papieskiego. Uczestnicy będą mogli odebrać pamiątkowe medale, a także wziąć udział w losowaniu wielu nagród ufundowanych przez lokalnych sponsorów. Są to między innymi: kolacje, karnety na siłownie, masaże, książki, badania optyczne i wiele innych. W tym dniu odbywają się również kwesty i sprzedaż kremówek, z których dochód przeznaczony zostanie na program stypendialny Fundacji „ Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Maja Zielińska, stypendystka z Częstochowy