Msza Święta to obecność, ofiara i uczta – rekolekcje wspólnoty...

Msza Święta to jednocześnie obecność, ofiara i uczta – usłyszeli stypendyści gdańskiej wspólnoty podczas rekolekcji wielkopostnych.

Rekolekcje wspólnoty gdańskiej odbyły się w weekend 24-26 marca w Centrum Ekumenicznym św. Brygidy w Gdańsku Oliwie. Stypendyści poznali Eucharystię na nowo – usłyszeli, że Msza Święta to jednocześnie obecność, ofiara i uczta. Nauki rekolekcyjne głosili ks. Łukasz Nycz i s. Kamiliana Szymura.

Pierwszego dnia młodzi pochylili się nad istotą dobrego przygotowania do Eucharystii. Zastanawiali się, co może pomagać i przeszkadzać w Jej właściwym przeżywaniu.

Kolejny dzień rekolekcji rozpoczął się od jutrzni i medytacji. Podczas jednej z konferencji ks. Nycza stypendyści przypomnieli sobie istotę początku Mszy Świętej – ile symboli skrywa w sobie i w jaki sposób należy je rozumieć. W przerwie między konferencjami wspólnota wybrała się na spacer nad morze. Wieczór z kolei upłynął w zadumie nad rozważaniami Drogi Krzyżowej i homilii skupiającej się na przebaczeniu.

Ostatni dzień rekolekcji zakończył się Mszą Świętą. Podczas niej czytano komentarze, które miały ułatwić stypendystom zrozumienie tego, co dzieje się na ołtarzu.

Wyjazd rekolekcyjny sprzyjał integracji wspólnoty, ale przede wszystkim rozwojowi duchowemu stypendystów Fundacji.

Magdalena Kraśniewska