Obóz FDNT w Dubiecku

Na wakacyjny obóz FDNT w Dubiecku przybyli uczniowie, należący do diecezji przemyskiej i rzeszowskiej. Na uczestników czekała kadra pod przewodnictwem s. Agnieszki Zych CSSMA. Hasłem, które towarzyszyło spotkaniu w dniach 18-21 sierpnia były słowa: „Jestem w Kościele”.

Po przybyciu uczestników obóz rozpoczął się od wspólnego rozśpiewania się i przygotowania liturgii. Pokrzepieni kolacją stypendyści pracowali w grupach – dzielili się czym dla każdego z nich jest Kościół. Wieczorem odbyła się Msza św., której przewodniczył neoprezbiter ks. Adam Jakielaszek – absolwent FDNT. Podczas Eucharystii ksiądz udzielił stypendystom prymicyjnego błogosławieństwa. W celu bliższego poznania się uczestników obozu odbył się pogodny wieczór. Po przedstawieniu się grup, wspólnych tańcach integracyjnych zakończono dzień modlitwą różańcową i Apelem Jasnogórskim.

Przedpołudnie drugiego dnia obozu w Dubiecku stypendyści spędzili w Kalwarii Pacławskiej. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył bp Stanisław Jamrozek. W homilii poruszył temat świętości i zostawił stypendystów z ważnym pytaniem: czego oczekuje ode mnie Jezus? Po Eucharystii kadra i uczestnicy wykonali pamiątkowe zdjęcie i zatańczyli Belgijkę. W pierwszej parze tańczył bp Stanisław Jamrozek wraz z kierowniczką obozu s. Agnieszką Zych. Po południu stypendyści udali się do Przemyśla i odwiedzili tamtejsze Wyższe Seminarium Duchowne, a także zostali oprowadzeni po przemyskiej archikatedrze i Muzeum Archidiecezjalnym. Konferencję dotycząca grzechu i świętości w Kościele wygłosił duszpasterz – ks. Adam Jakielaszek. Drugi dzień obozu w Dubiecku stypendyści zakończyli adoracją Najświętszego Sakramentu i Apelem Jasnogórskim.

Kolejny dzień rozpoczął się Mszą św., której przewodniczył ks. Łukasz Nycz – Dyrektor ds. formacji stypendystów. Kolejnym punktem harmonogramu była konferencja, którą wygłosił ks. Łukasz Nycz. Była ona okazją do refleksji na temat miejsca każdego wierzącego w Kościele. Następnie podczas pracy w grupach każdy ze stypendystów podzielił się jakimi talentami został obdarowany, jak może nimi się posługiwać i urozmaicać swoją wspólnotę parafialną. Po południu uczestnicy obozu stanęli w szranki podczas gry terenowej. Kadra wymyśliła zadania, które wymagały od stypendystów kreatywności i poczucia humoru.

Zwieńczeniem obozu w Dubiecku była niedzielna Eucharystia w miejscowej parafii. Była to okazja, aby dać świadectwo wiary i opowiedzieć czym jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia“. W koncelebrze brał udział także ks. Janusz Podlaszczak – koordynator diecezji rzeszowskiej FDNT. Po Eucharystii wyrażono wdzięczność parafianom za ich życzliwość i wsparcie programu stypendialnego. Po obiedzie uczestnicy obozu wyruszyli w podróż powrotną do swoich domów – z radością przeżytego czasu i lekkim żalem, że obóz trwał tak krótko.

s. Estera Dubravska MSF

GALERIA ZDJĘĆ