Obóz FDNT w Miejscu Piastowym

Tylko trzy albo aż trzy słowa wyznaczały rytm życia stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na obozie letnim w Miejscu Piastowym. Stypendyści – uczniowie z diecezji: przemyskiej, zamojsko-lubaczowskiej oraz rzeszowskiej w dniach od 13 do 18 lipca 2021 roku w ramach swojej fundacyjnej formacji uczestniczyli w programie tegorocznych obozów. Odbiegały one nieco formą od wcześniejszych spotkań, jednak cel i duch jaki kształtuje młodych stypendystów pozostaje ten sam: budować żywy pomnik Jana Pawła II. Krośnieńska ziemia dała ku temu dużo możliwości.

Stypendystów prowadziło Słowo Boże – pierwsze czytania mszalne zaczerpnięte z Księgi Wyjścia, nadawały znaczenie słowu JESTEM.  Jestem – Boga i tożsamości każdego z nas. Budując żywy pomnik św. Jana Pawła II, stypendyści podejmują to dzieło nie indywidualnie, ale tworząc wspólnotę, dlatego na obozie nie brakuje momentów integracji, wymiany doświadczeń, przemyśleń i refleksji.  Okoliczni mieszkańcy internatu jaki przez te kilka dni stał się naszym domem mogli usłyszeć zabawy towarzyszące płomieniom wieczornego ogniska czy też zobaczyć stypendystów z Niecodziennikiem w ręku rozważających słowa św. Jana Pawła II.  Dla niektórych przechodniów widok grupy młodych ludzi modlących się Liturgią Godzin mógł stać się pięknym świadectwem wiary.

Stypendyści tworzą wspólnotę z Bogiem i drugim człowiekiem.  Fundacja troszczy się o rozwój młodych ludzi w każdym wymiarze ich życia: duchowego, intelektualnego i społecznego. Obóz daje przestrzeń i czas, by budować swoją teraźniejszość tak, aby przyszłość była piękna i wartościowa.  Codzienna Eucharystia, konferencja, zgłębianie myśli i nauczania św. Jana Pawła II daje narzędzia, by poznawać i kochać Boga, który Jest, odnajdywać w prawdzie własne „jestem”.  Grupy dzielenia to małe kroki pomagające przekraczać nieśmiałość, uczące wyrażania siebie i dzielenia się bogactwem wewnętrznym jaki mają stypendyści.

Rozważając apelowe słowo PAMIĘTAM stypendyści podążali śladami obecności św. Jana Pawła II w Krośnie i Dukli. Pustelnia św. Jana z Dukli pomogła doświadczyć spotkania z Bogiem w otoczeniu pięknej przyrody – taki sposób spotkania i kształtowania młodego człowieka był bardzo bliski św. Janowi Pawłowi II.

Młodzi ludzie tworzący oblicze Fundacji w czasie obozu służą społeczności swoimi talentami, pomocą, gestami życzliwości czy też aktywnym zaangażowaniem w chwile wspólnej zabawy, warsztatów, spotkań.  Lipcowy obóz FDNT został szczególnie obdarowany obecność kilkorga młodych niesłyszących i niedosłyszących.   Radością było spotkanie z bp. Krzysztofem Chudzio z archidiecezji przemyskiej. Wspólnota stołu eucharystycznego została ubogacona agapą podczas której radosnym piosenkom akompaniował dźwięk saksofonu, bębenka, fleta i gitary. Talenty i dary są przecież ku budowaniu wspólnoty.  Nie zabrakło także odwiedzin z Warszawy. Widzialnym znakiem jedności stypendystów z całej Polski był przyjazd i pobyt w naszej wspólnocie ks. Pawła Walkiewicza, wiceprzewodniczącego Zarządu FDNT.

s. Elżbieta Sołtysik

GALERIA ZDJĘĆ