Odkryli na nowo piękno Eucharystii – rekolekcje wielkopostne wspólnoty białostockiej

W ostatni weekend lutego stypendyści wspólnoty białostockiej wzięli udział w wyjazdowych rekolekcjach wielkopostnych w Bogdankach. Ich motywem przewodnim była tajemnica Eucharystii.

Duchowymi przewodnikami rekolekcji byli: ks. Paweł Walkiewicz, ks. Karol Kondracikowski oraz s. Tomira Brzezińska. To właśnie oni pomogli stypendystom poznać strukturę Eucharystii oraz odkryć Jej piękno na nowo.

Każdy dzień rozpoczynał się od wspólnej Eucharystii. Podczas pierwszego wieczoru rekolekcji stypendyści wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej wraz z krótką inscenizacją. Kolejnego dnia przeżywali Adorację, która była osobistym spotkaniem z Bogiem – obecnym prawdziwie, substancjalnie pod postacią Chleba.

Stypendyści w trakcie tych dni wysłuchali również trzech konferencji, podczas których podkreślano, jak ważna jest relacja oraz rozmowa z Bogiem. Mogli oni też przedyskutować ten temat podczas pracy w grupach. Nie zabrakło też wspólnej integracji – istotnej dla budowanie dobrych relacji między sobą.

Rekolekcje były dla wspólnoty białostockiej czasem refleksji nas ich wiarą, jak również lekcją, podczas której mogli ponownie odkryć Chrystusa Eucharystycznego.

Monika Gryguć

GALERIA ZDJĘĆ