Opłatek Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów miast i miejscowości papieskich

Spotkanie opłatkowe przedstawicieli miast i miejscowości papieskich jest coroczną inicjatywą Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Miasta papieskie, to miejsca, które Jan Paweł II odwiedził podczas swoich pielgrzymek.

Z inicjatywy prezydentów kilku miast, szczególnie związanych z postacią Ojca Świętego, powstał „Apel Miast Papieskich”, który został podpisany 19 czerwca 2002 roku przez kilkudziesięciu włodarzy miast i gmin. Coroczne spotkanie jest wyrazem wdzięczności, ale także podsumowaniem współpracy Fundacji z samorządami. Prelegentami spotkania byli: ks. kard. Kazimierz Nycz – Przewodniczący Rady Fundacji, ks. Dariusz Kowalczyk – Przewodniczący Zarządu Fundacji, ks. bp Rafał Markowski – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, bp Romuald Kamiński – Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej, ks. prof. Marian Zając oraz o. Maciej Zięba. Spotkanie prowadził Szymon Chrostowski – absolwent Fundacji.

Jako pierwszy głos zabrał kard. Kazimierz Nycz, zapraszając wszystkich zgromadzonych do wspólnej modlitwy. Po powitaniu gości ks. Dariusz Kowalczyk podziękował reprezentantom samorządów za włączenie się w organizację XIX Dnia Papieskiego, ale także za wszelką okazaną pomoc w czasie 20 lat istnienia Fundacji. Przewodniczący Zarządu Fundacji przybliżył zebranym ideę Fundacji oraz jej historię. Następnie został zaprezentowany film podsumowujący ubiegłoroczne wakacyjne obozy formacyjne Fundacji. W 2019 roku, odbyły się one w Legnicy (obóz dla studentów) i Toruniu (obóz dla uczniów).

Po podsumowaniu wakacyjnych obozów formacyjnych, głos ponownie zabrał kard. Kazimierz Nycz, który podziękował w szczególności prezydentom Legnicy oraz Torunia, za pomoc w organizacji tych wydarzeń. Metropolita warszawski ogłosił również termin i hasło XX Dnia Papieskiego wraz z jego interpretacją. Wielokrotnie podkreślał wyjątkowość zawołania biskupiego Karola Wojtyły „Totus Tuus”, które później towarzyszyło mu przez cały pontyfikat. Tę samą, komplementarną maryjność metropolita zauważył również u kard. Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikację odbędzie się w tym roku. Dużo bardziej szczegółowo sylwetkę Prymasa Tysiąclecia przybliżył bp Rafał Markowski. Opowiedział on o życiu Sługi Bożego kard. Wyszyńskiego i o organizacji obchodów nadchodzącej beatyfikacji. „Stąd moja prośba, abyście Państwo na miarę swoich możliwości w tych środowiskach, w których funkcjonujecie, w tych miastach i miejscowościach papieskich zechcieli podjąć trud i wysiłek, szczególnie na tym poziomie edukacji, żeby przypominać tę niezwykłą postać kardynała Wyszyńskiego” – mówił bp Markowski, zachęcając do włączenia się w wydarzenie.

Nie można w pełni opowiedzieć o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II oraz kard. Stefana Wyszyńskiego bez kontekstu maryjnego”. Ten temat przybliżył ks. prof. Marian Zając z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w swoim wykładzie „Budowanie ładu społecznego i prawdziwego pojednania jako owoc wychowania maryjnego”. Profesor zwrócił uwagę na to jak kluczowy wpływ na rozwój, ale także n jednoczenie społeczeństwa polskiego miała idea maryjna. Już na przełomie XVII i XIX wieku zaborcy zauważyli, że tam gdzie jest Maryja, tam Polacy jednoczą się w walce z okupantem. Z tego powodu zaborcy obierali sobie za cel zniszczenie kultu maryjnego. Pedagogizacja maryjna, którą przyjęli zarówno kard. Stefan Wyszyński jak i Jan Paweł II, odegrała szczególną rolę w Polsce w czasach PRL-u. „W tamtych czasach były duże problemy, aby zorganizować obchody 900. rocznicy męczeńskiej śmierci bp Stanisława. Zarzucano mu kolaborowanie z Czechami. Mówiono, że został zabity przez króla jako zdrajca. Natomiast władze, z pewnymi oporami oczywiście, zgadzały się na uroczystości maryjne, bo Maryi nie można było nic zarzucić. Prawie idealna proletariuszka, biedna, nie mająca niczego, emigrantka, żyjąca w kraju, który był pod okupacją. Z punktu widzenia ideologicznego nie można było jej nic zarzucić” – mówił w swoim wykładzie ks. prof. Marian Zając.

Projekt „Dar na stulecie Jana Pawła II” jest inicjatywą Instytutu Tertio Millennio, którą na spotkaniu przybliżył o. Maciej Zięba. Inicjatywa ma zachęcić do działania, które jest darem dziękczynnym za pontyfikat Jana Pawła II. Każdy zgłoszony projekt miałby być kolejną cegiełką w budowaniu „pomnika serc i umysłów”, o który zabiegał Papież Polak. Współorganizatorem projektu jest również Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W ideę inicjatywy „Dar na 100” wpisała się również Marta Dywicka – wokalistka oraz absolwentka programu stypendialnego, która opowiedziała o planach wydania płyty z autorskimi utworami, będącej darem wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II oraz za działalność Fundacji. „Naprawdę chciałam dzisiaj stanąć tu przed państwem i o tym zaświadczyć, że tu nie chodzi tylko o pieniądze, które otrzymujemy, o pracę którą później mamy, ale przede wszystkim chodzi o nasze człowieczeństwo. O to jakimi my się stajemy dzięki Fundacji, dzięki ludziom, których ona zrzesza”  – powiedziała absolwentka, po czym zaprezentowała utwór „Opowieść”, który jest pewną parafrazą sztuki Jana Pawła II „Przed sklepem jubilera”.

Następnie do głosu zaproszeni zostali reprezentanci miast i miejscowości papieskich, którzy zaprezentowali swoje działania na rzecz promowania nauczania Jana Pawła II. Głos zabrali: pan Mirosław Sitko – Burmistrz Miasta Skoczowa, Łukasz Pawłowski – Zastępca Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Warszawy oraz pan Piotr Giertych – Przewodniczący Rady Fundacji Orszaku Trzech Króli, którzy opowiedzieli o swoich planach na nadchodzący rok jubileuszu urodzin Jana Pawła II.

Pod koniec spotkania nadszedł czas na złożenie życzeń noworocznych. W imieniu Fundacji, życzenia złożyli stypendyści – Marek Rułka i Honorata Bogusz – szef i wiceszefowa Warszawskiej Wspólnoty Akademickiej. W imieniu gości głos zabrał pan Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy, który korzystając z okazji podziękował również stypendystom-studentom za obecność na wakacyjnym obozie formacyjnym. Następnie ks. bp Romuald Kamiński pobłogosławił opłatki, którymi podzielili się zaproszeni goście. Składanie życzeń odbywało się przy śpiewie kolęd, które przygotowali stypendyści i przyjaciele Fundacji pod batutą dyrygent Agnieszki Kowalik – absolwentki programu stypendialnego.

Kinga Rynkowska

GALERIA ZDJĘĆ