Rozpoczęcie obozu stypendystów-uczniów w Radomiu

14 lipca rozpoczął się obóz integracyjno-formacyjny stypendystów-uczniów w Radomiu. 700 uczniów i 100 wolontariuszy z całej Polski już od pierwszych dni biorą udział w zajęciach integracyjnych, formacyjnych oraz zwiedzaniu.

Stypendyści zostali zakwaterowani w 8 ośrodkach na terenie całego Radomia i już pierwszego dnia mogli uczestniczyć w zajęciach integracyjnych, a także próbie chóru prowadzonej przez Agnieszkę Kowalik – absolwentkę Fundacji.

W sobotę wszyscy uczestnicy obozu wzięli udział w Eucharystii na rozpoczęcie obozu pod przewodnictwem bp. Marka Solarczyka w parafii św. Kazimierza. Po Eucharystii odbyła się konferencja prasowa, na której zostały przedstawione duchowy i duszpasterski wymiar obozu, program oraz zaangażowanie Urzędu Miasta i Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w organizację obozu.

Sobotnie i niedzielne popołudnie uczestnicy spędzili na zwiedzaniu Muzeum Malczewskiego, Wystawy Sztuki Kubańskiej, Muzeum Historii Radomia, Wystawy Kosmicznej Materii, Muzeum Historii Najnowszej Radomia oraz przejściu tras „Z Dreptusiem po Radomiu”.

W niedzielę stypendyści udali się również do 21 radomskich parafii, aby podziękować za ofiary składane podczas Dnia Papieskiego i przez indywidualnych darczyńców.

Gabriela Grądziel

GALERIA ZDJĘĆ [kliknij]

Gmina Miasta Radomia jest współorganizatorem wydarzenia [www.visitradom.pl]

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.