Zakończenie obozu wakacyjnego stypendystów-uczniów „Siła w miłości”

24 lipca zakończył się obóz integracyjno-formacyjny w Radomiu. Przez ponad tydzień stypendyści uczestniczyli w wycieczkach po regionie, zajęciach na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym, Dniu Skupienia oraz zajęciach formacyjnych i sportowo-integracyjnych.

Od poniedziałku do środy stypendyści udali się na wycieczki, podczas których odwiedzili Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum w Czarnolesie, ścieżkę dydaktyczną „Królewskie Źródła”, Opactwo Cysterskie w Wąchocku, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Arboretum w Marculach, Muzeum Orła Białego i Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Wzięli również udział w zajęciach na UTH m.in. na Wydziale Mechanicznym, Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa i Wydziale Sztuki.

W czwartek na obiektach MOSIR odbył się dzień sportu. Stypendyści rywalizowali w drużynach m. in. w sztafecie i skoku w dal, rozegrali również turniej siatkówki. Dodatkowo mieli również możliwość udać się na zajęcia fitness prowadzone przez trenera.

Piątek rozpoczął się od Mszy Prymicyjnej księdza Kamila Wielgata – absolwenta Fundacji. Po południu stypendyści spędzili czas na poznawaniu Radomia – odwiedzili Łaźnię, Wystawę Sztuki Kubańskiej, Wystawę Kosmiczna Materia, Muzeum Historii Najnowszej Radomia, a także pokonywali trasy „Z Dreptusiem po Radomiu”.

W sobotę w Wyższym Seminarium Duchownym odbył się Dzień Skupienia. Stypendyści wzięli udział w konferencjach ks. Marka Dziewieckiego oraz ks. Krzysztofa Kołtunowicza. Później uczestniczyli w grupach dzielenia oraz Eucharystii.

Niedzielę stypendyści zaczęli Eucharystią na zakończenie obozu pod przewodnictwem bp. Marka Solarczyka. Popołudnie spędzili oglądając finał turnieju w piłkę nożną rozgrywanego między ośrodkami, po czym udali się na koncert uwielbieniowy zespołu absolwentów Fundacji – „Tylko Ty”.

____________________________

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.