Świetlica dla dzieci prowadzona przez wspólnotę krakowską

Z inicjatywy Arcybractwa Miłosierdzia i stypendystów Fundacji ze wspólnoty krakowskiej powstała świetlica dla dzieci w wieku 5-12 lat. Organizuje ona czas wolny dzieciom z Krakowa i okolic. Świetlica będzie regularnie działać w każdy wtorek od 9 maja. 

25 kwietnia odbył się dzień otwarty świetlicy.

Podczas cotygodniowych zajęć przy ul. Siennej 5 w Krakowie studenci poprowadzą warsztaty plastyczne i muzyczne, wspólne gry, zabawy i tańce, a także pomogą w odrabianiu lekcji i przygotowaniu do sprawdzianów. Stypendyści będą dzielić się również swoimi umiejętnościami, które poszerzają na różnych kierunkach studiów.

Stypendyści, którzy są wolontariuszami w świetlicy, mówią, że sami z tego korzystają. Zajęcia dla dzieci są nie tylko okazją do bycia razem i dzielenia się uśmiechem, który motywuje do dalszego działania, ale również chwilowym oderwaniem się od codziennych obowiązków.

Weronika Karnasiewicz