XVI edycja Konkursu Papieskiego Instytutu Tertio Millenio

„Życie i wolność – dar i zadanie” to hasło XVI edycji Konkursu Papieskiego organizowanego przez Instytut Tertio Millennio.

Jest to największy ogólnopolski konkurs wiedzy o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II, przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych. Fundacja „Instytut Tertio Millennio” w tym roku zaprasza młodych ludzi do spojrzenia na swoje życie jako na dar i zadanie powołując się na słowa Jana Pawła II „Jest zatem konieczne, aby człowiek uznał swoją pierwotną i niezaprzeczalną kondycję stworzenia, która otrzymuje od Boga istnienie i życie jako dar i zadanie: tylko akceptując tę przyrodzoną zależność swego bytu, człowiek może realizować w pełni swoje życie i wolność, a zarazem szanować dogłębnie życie i wolność każdej innej osoby.

Konkurs składa się z IV etapów. Pierwszy etap konkursu, podczas którego uczestnicy logują się na stronie www.konkurspapieski.pl i wypełniają quiz on-line, trwa od 23 lutego do 22 marca 2020 r.