Znamy hasło i termin XXIV Dnia Papieskiego

Za nami konferencja prasowa – podsumowanie XXIII Dnia Papieskiego, zbiórki na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz ogłoszenie hasła i terminu najbliższego Dnia Papieskiego, a także przedstawienie programu formacyjnych obozów wakacyjnych dla stypendystów.
OBCHODY XXIII DNIA PAPIESKIEGO

XXIII Dzień Papieski obchodzony był 15 października 2023 roku pod hasłem “Jan Paweł II cywilizacja życia”. Słowa te nawiązują do encykliki św. Jana Pawła II – Evangelium vitae (Ewangelia życia) o wartości i nienaruszalności ludzkiego życia.

14 października 2023 r., na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala (rozdania) Nagród TOTUS TUUS 2023. Statuetki zaprojektowane przez prof. Wincentego Kućmę otrzymały osoby oraz instytucje, które w swoim życiu, działalności i misji inspirowały się nauczaniem oraz postawą św. Jana Pawła II. Laureatami nagród TOTUS TUUS zostali: dr Paweł Grabowski (Promocja godności człowieka), prof. Paweł Łukaszewski (Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej), ks. prof. Jarosław Merecki (Propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II) oraz Miesięcznik “W drodze” (TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka). Nagrodę specjalną TOTUS TUUS 2023 za budzącą zachwyt służbę prawdzie o Bogu i człowieku, za urzekające piękno i moc słowa wierzącego Poety, który przekonuje współczesną kulturę, iż „najpiękniejsze, co mogło przydarzyć się tej ziemi, to chrześcijaństwo” otrzymał ks. prof. Jerzy Szymik.

W niedzielę 14 października ks. bp Piotr Turzyński – duszpasterz Polonii o godz 9:00 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie przewodniczył Mszy Św. „radiowej” (Program I Polskiego Radia). W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie o godz. 9:00 ks. Paweł Walkiewicz  – wiceprzewodniczący zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” odprawił Eucharystię w intencji darczyńców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a homilię wygłosił ks. Dariusz Kowalczyk (transmisja w Polsat News). W Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie, o godz. 9:30 Mszę Św. celebrował ks. bp Robert Chrząszcz – biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej (transmisja w TVP 1 i TVP Polonia).

W niedzielny wieczór o godz. 17:30 TVP 1 wyemitowała Koncert Galowy XXIII Dnia Papieskiego pt. „Cywilizacja życia”. W koncercie wystąpili m.in.: Olga Szomańska, Anna Józefina Lubieniecka, Gabi Gąsior, Krzysztof Iwaneczko, Tadeusz Seibert, Marcin Sójka, Kuba Szmajkowski, Artur Caturian, zespół Tulia, zespół absolwentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” TYLKO TY, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus.

Wydarzeniem towarzyszącym obchodom XXIII Dnia Papieskiego była konferencja naukowa pt. „Transhumanizm: człowiek przyszłości czy człowiek wyobrażony?”, która odbyła się 13 października 2023 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Konferencję naukową poprzedziła Msza Święta pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza w Kościele Akademickim św. Anny na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Prelegentami byli: prof. Teresa Grabińska (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu), która wygłosiła referat „Godność transczłowieka”; ks. prof. Grzegorz Hołub (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) z referatem „Postczłowiek: pomiędzy utopią a antyutopią” oraz ks. prof. Marian Machinek MSF (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) z referatem „Teologiczne dylematy transhumanizmu”. Konferencja została poprowadzona przez o. prof. Jarosława Kupczaka OP (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).

ZBIÓRKA NA PROGRAM STYPENDIALNY

Podczas XXIII Dnia Papieskiego, jak co roku, prowadzona była zbiórka kościelna i publiczna na program stypendialny dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Łącznie zebrano 11 017 308,41 zł.  W ramach zbiórki kościelnej około 10 tys. wolontariuszy, w parafiach w Polsce zebrało w sumie 9 812 918,98 zł. Zbiórka kościelna odbyła się także w środowiskach polonijnych m.in. w Wielkiej Brytanii, Walii, Niemczech, Holandii, USA, Szwajcarii, Norwegii i Austrii.

Zbiórka publiczna była przeprowadzona przez 147 sztabów w całym kraju. W czasie jej trwania wolontariusze zebrali 1 092. 504,91 zł. Poprzez akcję SMS-ową darczyńcy wsparli Fundację kwotą 82 546,52 zł, wysyłając ponad 19 tys. wiadomości.

Środki finansowe pozyskane w ramach Dnia Papieskiego oraz wpłacane przez cały rok darowizny od osób fizycznych (ponad 4,5 mln zł) pozwalają na utrzymanie programu stypendialnego na poziomie około 2 000 stypendystów, w tym 57 osób z Ukrainy.

Program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można również wesprzeć przekazując 1,5% swojego podatku dochodowego, podając nr KRS Fundacji: 0000150776. W roku 2022 wpłaty z tytułu 1% wyniosły 428 408,82 zł. Tegoroczna kampania 1,5% odbywa się pod hasłem „Tak mało trzeba, by podarować uśmiech”.

HASŁO I TERMIN XXIV DNIA PAPIESKIEGO

XXIV Dzień Papieski obchodzony będzie w Polsce i środowiskach polonijnych na całym świecie 13 października 2024 roku pod hasłem „Święty Jan Paweł II. Ewangelia starości i cierpienia”. Publiczne przeżywanie choroby a także starości, stały się jednymi z najbardziej zapamiętanych symboli pontyfikatu Papieża Polaka. Śledzone „na żywo” przez kilkaset milionów ludzi na całym świecie cierpienie papieża wciąż pozostaje głęboką nauką i wymownym świadectwem człowieczeństwa. Stylem, w jaki Jan Paweł II trwał przy życiowym krzyżu, nadawał zupełnie inną wagę swoim rozważaniom teologicznym i filozoficznym.

Papież mówił o szczególnym przesłaniu Chrystusa składającym się na ten wymiar Ewangelii, który nazywa „Ewangelią cierpienia”. Od początku swojej publicznej działalności Jezus mówił swoim słuchaczom o potrzebie cierpienia. Mówił, że każdy, kto chce iść za Nim, musi zaprzeć się samego siebie, musi wziąć krzyż swój na każdy dzień i Go naśladować (Łk 9,23). Swoim uczniom wiele razy mówił, iż dla Jego imienia będą prześladowani (J15, 18-27). Wypełnieniem tych słów stały się dzieje Kościoła od początku znaczone krwią męczenników. W interpretacji papieża, tak jak pierwszy rozdział Ewangelii cierpienia piszą ci wszyscy, którzy cierpią dla Chrystusa, tak jej drugi rozdział piszą wszyscy ci, którzy cierpią z Chrystusem, jednocząc swoje ludzkie cierpienie z Jego cierpieniem odkupieńczym. Każdy cierpiący swoim cierpieniem fizycznym czy duchowym, zapisuje kolejne strony Ewangelii cierpienia głosząc ją zarazem swojemu otoczeniu i ludziom współczesnym. 

Tematy starości i cierpienia Fundacja podejmuje po raz pierwszy podczas Dnia Papieskiego, są one jednak niezwykle ważne i aktualne.

WAKACYJNE SPOTKANIA DLA STYPENDYSTÓW FUNDACJI “DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oprócz wsparcia finansowego uczestniczą również w spotkaniach formacyjnych przeżywanych w duchu nauczania św. Jana Pawła II. Sercem programu formacyjnego są wakacyjne obozy integracyjno-formacyjne. W tym roku zaplanowaliśmy trzy spotkania. Obóz dla stypendystów-studentów, będzie odbywał się od 8 do 15 lipca w Gnieźnie pod hasłem „Powrót do źródeł”. W programie m.in.: dzień skupienia w Licheniu, który poprowadzi Krzysztof Dzieńkowski SJ, znany w mediach społecznościowych jako Krzychu Jezuita; spotkanie z o. Tomaszem Nowakiem OP na polach Lednickich; koncert ewangelizacyjny Chóru i Orkiestry FDNT; forum stypendystów-studentów; poznanie Gniezna i regionu (wycieczki do Powidza, Biskupina, Kruszwicy). W spotkaniu weźmie udział około 700 osób. 

Stypendyści-uczniowie spotkają się na ogólnopolskim obozie organizowanym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej w dniach od 19 do 27 lipca, któremu będzie towarzyszyło hasło „Duchowy GPS”. W tym czasie dla stypendystów zaplanowano m.in. poznawanie zabytków i historii Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna; piesze wędrówki po Beskidzie Żywieckim; dzień skupienia w Żywcu, który poprowadzą ks. Marek Studencki i Michał PAX Bukowski;  dzień sportu w Bielsku-Białej. W obozie weźmie udział około 850 osób.

Tegoroczni maturzyści należący do programu stypendialnego Fundacji spędzą 8 wrześniowych dni w bieszczadzkich Myczkowcach nad Soliną. W planie spotkania zatytułowanego „Życie niedokończony projekt” przewidziano wycieczki krajoznawcze, warsztaty i zajęcia z zakresu poznania siebie, umiejętności podejmowania decyzji, rozeznawania i realizacji powołania, przygotowania do obchodów XXIV Dnia Papieskiego oraz integrację we wspólnotach akademickich. W wyjeździe weźmie udział około 300 osób.

GALERIA ZDJĘĆ [kliknij tutaj]