Życzenia Wielkanocne

„Jeśliście… razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co w górze…
Dążcie do tego, co w górze,
nie do tego, co na ziemi…
wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3,1-3).

Ostatnie słowo Boga w sprawie ludzkiego losu to nie śmierć, lecz życie; nie rozpacz, lecz nadzieja. Do tej nadziei Kościół wzywa także ludzi współczesnych. Powtarza im niewiarygodną, a przecież prawdziwą nowinę: Chrystus zmartwychwstał! Niech wraz z Nim zmartwychwstaje cały świat! Alleluja!

św. Jan Paweł II, Orędzie wielkanocne „Urbi et orbi”, 1986 r.

 

W imieniu wszystkich Stypendystów Fundacji, jej Pracowników oraz Rady życzymy, by ta obietnica Zmartwychwstania napełniała nasze życie prawdziwą radością i pokojem. Trwajmy w tej nadziei nie poddając się lękom codzienności. Alleluja!