Łodzianie zebrali się na kolejnym wspólnotowym spotkaniu. Tego typu zgromadzenia stypendystów stały się już tradycją. Szymon Karcz jako szef grupy wierzy, że regularne spotkania i integracja we wspólnocie to gwarant umacniania wiary i jednoś...
4 kwietnia stypendyści wspólnoty łódzkiej zebrali się przy ulicy Franciszkańskiej, gdzie mieści się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Inicjatywa zorganizowania takiego wyjścia to tylko jedna z form działalności i uruchomienia ...
Dnia 29 marca odbyło się spotkanie stypendystów ze wspólnoty łódzkiej. Studenci najpierw zgromadzili się na mszy świętej, by świętować i celebrować radosny czas wielkanocny. Następnie odbyły się wspólne gry i zabawy. ...
W Niedziele Palmowa, jak co roku, został zorganizowany w Łodzi Marsz dla Jezusa. Młodzież z Archidiecezji Łódzkiej przemaszerowała w uroczystym pochodzie od Placu Wolności aż do samej bazyliki archidiecezjalnej. Na marszu nie ...
W dniach 11 – 13 marca wspólnota łódzka wraz z zaproszonymi gośćmi – wspólnotą toruńską – przeżywały rekolekcje wielkopostne. W malowniczej miejscowości Wierzchy, gdzie mieści się ośrodek rekolekcyjny „Sercówka”, niedaleko Koluszek przeżywaliś...
23 lutego odbyło się kolejne już spotkanie stypendystów wspólnoty łódzkiej. O godzinie  19 wszyscy członkowie zebrali się w świetlicy parafialnej na Jutrzenki, by omówić wydarzenia związane z życiem wspólnoty. Na ...
22 lutego przedstawiciele łódzkich stypendystów mieli zaszczyt spotkać się z Jego Ekscelencją Ks. Markiem Jędraszewskim, Arcybiskupem Archidiecezji Łódzkiej. Spotkanie odbyło się w Kurii diecezjalnej mieszczącej ...
Za nami zmagania sesji zimowej . Wszyscy łódzcy stypendyści postanowili uczcić pomyślne ukończenie egzaminów i wybrali się na kręgle. Za nami pracowity okres. Zaliczenia, egzaminy, kolokwia. W tym ferworze łatwo zapomnieć , ...