Konkurs Akademicki im. Bpa Jana Chrapka

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje konkurs im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską. Konkurs organizowany jest we współpracy z kilkoma uniwersytetami:Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.
W dniu 15 grudnia b.r. odbyło się oficjalne spotkanie w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich, podczas którego Przewodniczący Rady Fundacji kard. Kazimierz Nycz wręczył nominacje członkom Kapituły konkursu: ks. Pawłowi Walkiewiczowi – zastępcy Przewodniczącego Zarządu Fundacji, który będzie pełnił obowiązki  sekretarza Kapituły,  prof. dr hab. Jerzemu Olędzkiemu – przedstawicielowi UKSW, który został powołany na przewodniczącego Kapituły, dr. hab. Robertowi Szwedowi – przedstawicielowi KUL, prof. dr hab. Januszowi Adamowskiemu – przedstawicielowi UW, prof. dr hab.  Teresie Sasińskiej- Klas – przedstawicielce UJ oraz prof. dr hab. Iwonie Hofman – przedstawicielce UMCS i prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Warto wspomnieć, że to nie pierwsza taka inicjatywa Fundacji – aż do 2015 roku, równo przez czternaście lat, Fundacja prowadziła Konkurs o Indeks na studia dziennikarskie im. Bpa Jana Chrapka. Czternaście edycji konkursu zrodziło grono ponad 120 laureatów – studentów dziennikarstwa, polityki społecznej, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz politologii.

Wieloletni opiekun poprzedniego konkursu, prof. Jerzy Olędzki, postanowił kontynuować dzieło i rozpocząć nowy konkurs, którego patronem również będzie zmarły tragicznie bp Jan Chrapek. Tym razem konkurs kierowany jest do absolwentów szkół wyższych, których prace magisterskie lub rozprawy doktorskie inspirowane są nauczaniem św. Jana Pawła II, a ich tematyka dotyczy szeroko pojętych nauk medioznawczych.

Pierwsza edycja konkursu zaplanowana jest na rok 2018. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu. Więcej szczegółów już wkrótce.