Zespół „Tylko Ty” to grupa młodych i głęboko wierzących ludzi – stypendystów i absolwentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którzy swoją wiarę przekazują w muzyce. W roku jubileuszu urodzin św. Jana Pawła ...
Fot. Paweł Kula / Sternik
Nagrody edukacyjne „STERNIK ROKU” zostały rozdane po raz trzeci. W tym roku wyróżniona została Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Szkoły „STERNIKA” założyła grupa rodziców, która ...
Dominikański Festiwal Filmowy Slavangard to inicjatywa mająca ogólnopolski zasięg, skierowana zarówno do twórców indywidualnych, jak wspólnot chrześcijańskich i grup artystycznych. Głównymi celami Festiwalu są rozpowszechnienie kultury filmowej i ...
Fot. Monika Wójcik
W piątek, 10 stycznia, stypendyści, jak co roku, zebrali się w Pałacu Arcybiskupim w Warszawie na spotkaniu opłatkowym. Uczestniczyli w nim kard. Kazimierz Nycz – Przewodniczący Rady Fundacji, ks. Dariusz Kowalczyk – Przewodniczący Zarządu Fundacji, ...
Przełom starego i nowego roku może być momentem osobistych refleksji, podsumowań minionego czasu, rozliczenia się ze spełnionymi własnymi ambicjami i wobec tego rozważenie przyszłych postanowień na nadchodzący rok. Niejednokrotnie rozważania te ...