Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje konkurs im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską. Konkurs organizowany jest we współpracy z kilkoma uniwersytetami:Katolickim Uniwersytetem ...
Każdego roku w okresie adwentowym stypendyści Fundacji odbywają w gronie swoich wspólnot rekolekcje. Organizowane są one w różnej formie. Czasem jest to cykl spotkań, a czasem jeden dzień, który przez stypendystów nazywany jest ...
Zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Finansów nasza Fundacja otrzymała 350 963,26 zł z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015.  Kwota ta pozwoli nam na sfinansowanie rocznego stypendium dla 113 uczniów. Obecnie naszym programem stypendialnym ...
9 października 2016 roku w całej Polsce obchodzony był XVI Dzień Papieski. Tegoroczne hasło brzmiało „Bądźcie świadkami miłosierdzia” i nawiązywało do trwającego Roku Miłosierdzia oraz hasła tegorocznych Światowych Dni ...
22 października w Teatrze „Oratorium” w Warszawie odbył się Benefis ks. Jana Droba – wieloletniego Przewodniczącego Zarządu Fundacji, który w tym roku ustąpił ze swojego stanowiska. Od początku istnienia Fundacji był „ojcem” – nie ...
We wtorek, 4 października, podczas 374. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski podjęto decyzję o wyborze ks. Dariusza Kowalczyka na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Fundacji. Z funkcji tej ustąpił ks. prał. Jan Drob. Odchodzi ...
Szanowni Państwo!­ Rok 2015 będzie niezwykle ważnym, bo jubileuszowym rokiem działalności Fundacji  „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Organizacja ta powołana została do ...