Obozy


Dobiegł końca drugi i ostatni dzień e-obozu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia pod hasłem „Bogactwo młodości” Wadowice-Kraków. Teraz już jednogłośnie można stwierdzić, że ...
Co roku na obozy Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyjeżdża łącznie około dwóch tysięcy stypendystów. Tym razem, po raz pierwszy w ...
„Życie – niedokończony projekt” to hasło obozu maturzystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Od 4 do 13 września przyszli studenci integrowali się i formowali w bieszczadzkich Myczkowcach. W ubiegłych ...
Obozy uczniów szkół podstawowych i szkół średnich w największych polskich miastach mają na celu zapoznanie młodych ludzi z ofertą edukacyjną uczelni wyższych w danej metropolii. Nie inaczej było w Toruniu. ...