Mateusz Grzesik
14 lipca rozpoczął się obóz integracyjno-formacyjny stypendystów-uczniów w Radomiu. 700 uczniów i 100 wolontariuszy z całej Polski już od pierwszych dni biorą udział w zajęciach integracyjnych, formacyjnych oraz zwiedzaniu. Stypendyści zostali ...